Search
文章正文
2019年5月份航班进关状态
Published:2019-05-06 01:03:48    Text Size:【BIG】【MEDIUM】【SMALL


您好,尊敬的客户们:

      5月份已安排航班,5-07(电机开关继电器法检类);5-15(传感器编码器泵阀非法检类);5-24(传感器编码器泵阀非法检类)。因节假日所延误信息。具体货物在仓及清关状态,请直接联系销售!

                                                        上海萨帛机电控制系统有限公司 报关组
产品搜索
脚注信息
       版权所有:上海萨帛机电控制系统有限公司 2015 沪ICP备15003524号-1